Behandlingsplassen -
Her behandler vi mennesker og ord!

We treat people and words here!

 
 
 
                                                                          

Fra 1973-1996 bodde jeg i Finland, Sverige og Norge, for det meste i Finnmark. Fra 1996-2006 bodde jeg i USA, og i juli, 2006 flyttet jeg tilbake til Norge.

I 1966 ble jeg ferdig utdannet rekreasjonsterapeut fra University of Iowa i USA.

I løpet av mine år i Norden ble jeg ferdig utdannet sykepleier, såvel som soneterapeut.

I tillegg studerte jeg forskjellige andre former for alternative behandlinger.

Jeg var også medlem av første styret til Det Norske Healerforbundet.

 
Jeg tar gjerne en prat med deg for å se om noe fra min utdanning og mine erfaringer kunne hjelpe DEG.
 
Mens jeg bodde i California, begynte jeg å oversette bøker fra norsk til engelsk.
 Det ble romaner, såvel som faglitteratur. Henvisninger er tilgjengelige.
 
Ta gjerne kontakt for mer informasjon om oversettelse fra norsk til engelsk eller alternative behandlinger. 
 
Lynne Hippler, 786-03744,
lynnehi9@live.com  
Norsk org. nr.: 990 513 198
 
 
    
 
From 1973-1996 I lived in Finland, Sweden, and Norway, mostly above the Arctic Circle.
From 1996-2006 I lived in the USA and then returned to northern Norway in July, 2006.
I received a B.S. degree from the University of Iowa (USA) in Therapeutic Recreation in 1966.
During my years in Europe I became a Registered Nurse and Zone Therapist,
as well as studied various other forms of alternative treatment.
I was also a member of the first board for The Norwegian Healer Association.
I would like to have the opportunity to share my skills and experiences with YOU.
 
While living in California I started translating books from Norwegian to English - novels as well as non-fiction. References are available in this area. 
Please feel free to contact me for further information regarding Norwegian to English translations or alternative treatments.
 
Lynne Hippler
47-78603744
lynnehi9@live.com